Zuzana Štelbaská

Autorka ilustrácií: Eva Chupíková

"Rozprávky Zuzany Štelbaskej by nemali chýbať ani v tej vašej knižnici. Isteže, sú podmanivo ilustrované, šikovne vystavané a poučné."

Recenzia na Fantasy svet


"Štelbaská vskutku čarovne opisuje rozmnožovací cyklus podenky, upozorňuje na nebezpečenstvo v podobe vretenice či rozhnevanej diviačej matky, nenápadne podáva dieťaťu informáciu o kolobehu života aj o diverzite úloh rastlín a zvierat či zodpovednosti človeka voči prírode."
Recenzia v Knižnej revue


"Filipko zobrazuje najmä moje detstvo strávené s otcom na rybách. Až teraz mi dochádza, koľko si toho pamätám a aké sú moje spomienky stále živé."

Prečo Zornička, prečo Filipko?